Voor al uw klachten
"specialist in bewegen" 

HUISREGELS

  • Het is aanbevolen om uw eigen aanvullende polis te checken en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of buitenterrein.
  • Persoonlijke hygiëne van cliënt en therapeut is een vanzelfsprekendheid.
  • De praktijk houdt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen uit het pand te verwijderen.
  • Eventuele klachten kunt u melden aan uw fysiotherapeut of praktijkeigenaren.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
  • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen van €25,00. De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

E-mailen
Bellen
Map
Info